homeproductendownloadsnieuwsprijzensupporttrainingcontactover onsvacaturesonderwijs
 Manager | School | Assist | DNA | ServiceDesk | Notify | Protect | 24-7

NetSupport Assist

versie 1.30.3
Overzicht | Kernfuncties | Kenmerken
3 / 3

Kenmerken

Verbindingsmogelijkheden en prestaties Terug naar boven

NetSupport Assist biedt een beveiligde verbinding met de computers van de leerlingen via een draadloos of bekabeld netwerk. Assist kan zo worden geconfigureerd dat computers gemakkelijk gevonden kunnen worden de prestaties van het netwerk negatief te be´nvloeden.

 • Flexibele opties voor het verbinding maken met de studentcomputers: wijs computers toe aan een bepaalde ruimte, kies een vaste groep computers of verbindt op basis van een deel van de computernaam.
 • Vindt computers op een willekeurig aantal TCP/IP subnetten.
 • Optie voor versneld zoeken beschikbaar, wanneer een groot aantal computers moet worden gevonden.
 • Optie laag bandbreedte gebruik aanwezig voor omgevingen waar een zo laag mogelijke netwerkbelasting belangrijk is. Ideaal voor het optimaliseren bij gebruik op draadloze netwerken.
Centraal leslokaalbeheer Terug naar boven

Netsupport Assist geeft de docent alle gereedschappen om centraal de computers in het klaslokaal te beheren; Voor, tijdens en na de les.

 • Weet exact wie er in de klas aanwezig is door gebruik te maken van de studentenregistratie. Vraag standaard of eigen gedefinieerde gegevens van iedere student aan het begin van de les.
 • Rangschik de miniatuurweergaven, zodat ze overeenkomen met de fysieke indeling van de klas.
 • Zet de schermen van de studenten uit om hun aandacht te krijgen.
 • Blokkeer een of meerdere toetsenborden en muizen wanneer u uitleg geeft.
 • Start opnieuw op en maak automatisch verbinding met de computers van de studenten.
 • Meld alle computers op afstand af.
Blokkeer alle computers


Studentenregistratie
Geef les en werk real-time samen Terug naar boven

Zorg voor focus en een boeiende leeromgeving met de real-time presentatie- en samenwerkingsfuncties van NetSupport Assist:

 • Voorkom de noodzaak voor dure schermen en krijg de aandacht van een student tijdens een presentatie. Met de functie toon scherm wordt het beeldscherm van de docent aan alle of geselecteerde studenten getoond.
 • Geef geoptimaliseerd presentaties over draadloze netwerken.
 • Begin een discussie waaraan alle of geselecteerde studenten kunnen deelnemen en hun opmerkingen kunnen delen met de rest van klas.
 • Gebruik de berichten functie om relevante lesinformatie of meldingen aan alle of geselecteerde studentcomputers te verzenden. Stel in hoe lang een bericht moet worden getoond.
 • Door het stellen van een meerkeuzevraag aan alle of geselecteerde studenten kunt u zich een beeld vormen of de studenten de in de les behandelde stof hebben begrepen. Zie direct de gegeven antwoorden en een samenvatting van de hele klas.
Scherm tonen


Enquŕte houden
Centraal monitoren en beheren van computers Terug naar boven

Zorg ervoor dat de apparatuur in de klas voor lesgerelateerde zaken wordt gebruikt!


 • Volg de hele klas op een scherm. Dankzij real-time schaalbare miniatuurweergaven van iedere computer ziet u direct waar iedere student mee bezig is.
 • Optimaliseer het netwerkgebruik door de bijwerkinterval van de miniatuurweergaven te verhogen of verlagen.
 • Zoom in voor een hoge kwaliteitsweergave van ieder bureaublad.
 • Toon extra informatie, zoals de actieve toepassing of website op de miniatuurweergaven.*
 • Schakel over van miniatuur naar gedetailleerde weergave voor een compleet overzicht van alle gebruikte toepassingen en websites in de hele klas.*
 • Met een enkele klik kunt u het internet blokkeren als er ongepaste websites worden bezocht of internet blokkeren om te voorkomen dat studenten worden afgeleid tijdens de les.
* Gegevens over de actieve websites worden alleen op het Mac platform ondersteund. Remote control kan worden gebruikt om de huidige activiteit op de computer te bekijken.
Detailweergave in Linux


Miniatuurweergaven
Krachtige remote control Terug naar boven

Bekijk 1:1 het scherm van de student om direct hulp te verlenen.


 • De keuze van de remote control mode geeft u de mogelijkheid om computers onopvallend te bekijken of om samen te werken.
 • Stuur een bericht naar de computer van de huidige student.
 • Start een chatsessie op met de huidige student.
 • De optie schermafdruk geeft de docent de mogelijkheid een snapshot te maken van het huidig bekeken scherm. Het bestand met gegevens van de student en studentcomputer kunt u bewaren om later te bekijken.
 • Meld de huidig bekeken computer op afstand af of schakel deze uit.
Remote Control op MAC


Remote Control op Linux
Support tool Terug naar boven

Docenten vertrouwen op de beschikbaarheid van hun computers. In geval van een probleem dient de systeembeheerder de systemen zo snel als mogelijk weer in de lucht te krijgen.

Met de support tool van Netsupport Assist kunt systeembeheerders alle benodigde systeeminformatie verstrekken, die is bij de diagnose en het oplossen van het probleem. De support tool is een kleine hulpprogramma dat op de computers is ge´nstalleerd. Met een enkele klik worden systeem- en logbestanden verzameld in een bestand, dat vervolgens aan de systeembeheerder kan worden verstrekt.
Ondersteuning voor draadloze en bekabelde netwerken Terug naar boven

Netsupport Assist is volledig geoptimaliseerd voor bekabelde en draadloze netwerken. De gedachte achter het beheren van computers in een draadloze omgeving is, zorgen voor maximale prestaties zonder dat het netwerk of aangesloten apparaten daar hinder van ondervinden.

Vanuit die gedachte biedt Netsupport Assist een modus voor laag bandbreedtegebruik om, afgestemd op de snelheid van het accesspoint, gegevens te versturen tijdens het geven van een real-time voorstelling aan de klas.
 © 2011 LCS Systemen B.V. Site werkt het beste in een recente versie Microsoft Internet Explorer of Mozilla FireFox.